top of page

Denna diktsamling i haikuform är sprungen ur en längtan att hjälpa människor att läka. Läka, inte för att de är trasiga, utan för att finna tröst i det som känns svårt. I en värld där allas våra inre barn reaktivt svarar an på undermedvetna rädslor, trauman och nedärvda beteendemönster blir denna bok en trösterik vägledare. Boken riktar strålkastaren mot skuggorna som finns inom oss alla så att vi vågar närma oss det som tidigare varit dolt. Den införlivar mod att se bortom det som inte sägs, hantera det som känns oövervinnerligt svårt eller möta det man inte vågar se.

Läkandets Tidevarv: 94 haikus på svenska

SKU: 1
300,00 krPris
  • Crowdfunding of this book will go live during June 2020 at https://www.gofundme.com/. A collection of 94 haikus in Swedish.