poet

Me, wanting myself.

Won’t leave me starving of you.

I eat the world now.

Du, rör vid mig fort.

Innan det vi vet blir hårt.

Vi är lera än.

Sökande händer.

Letar svar över huden.

Hittar fler frågor.

Kraften som är min.

Definieras ej mer.

Av dina rädslor.

Watch as the sun rise.
How dark corners of your soul.
Bask in the sunlight.

Devour me, please.
Not with starving hands, I beg.
But with hungry eyes.

Your tongue down my spine.
Lick the earthquake through my bones.
Oh, you ruin me.

 


Glupskt slukar den allt.
Tomheten vi alla bär.
Sluta mata den.

Fyrvaktare, se.

Dina båtar är i hamn.

Ljuset är ditt nu.

Den tid vi har fått.

Är varken din eller min.

Bara andetag.

Du har valt rälsen.
Säg inte att jag spårar.
När jag valt stigar.

Rädda dig själv, skatt.
Vänd dig sedan om och se.
Hur världen följer.

Image by Emiliano Vittoriosi
5C40E48A-3769-47B0-A6C2-3DF9245644B2.JPG